Våra kurser och utbildningsprogram

 

Vesterlins erbjuder en lång rad kurser och utbildningar inom det fastighetsrättsliga området. Det är dels rena fördjupningskurser för dig som är van att arbeta med de juridiska frågorna och vill fördjupa dig, dels mer grundläggande introduktionskurser för dig som kommer i kontakt med juridiken kring fastigheter och vill få en stabil bas. Vi ger även Det fastighetsrättsliga programmet. Programmet utgörs av en längre utbildningsserie för yrkesverksamma som vill få en bred och fördjupad helhetsbild.

Läs mer

Omsätt dina nya kunskaper i handling

Det är stor skillnad på att ha gått en kurs och att ha förvärvat en kunskap. Vi fokuserar på det senare, att du efter genomförd kurs direkt ska kunna omsätta dina kunskaper i handling. På samtliga kurser inleder vi med att lägga en stabil teoretisk bas. Utifrån denna bygger vi sedan vidare med praktiska exempel. Vi har inget intresse av att teoretisera för teoriernas skull. Målet är istället att ge dig den teoretiska förståelse som krävs för en framgångsrik praktisk hantering. Finns det frågor som är av särskilt intresse för dig ser vi gärna att du delger oss dem per e-post före kurstillfället. Vi har då möjlighet att anpassa och fördjupa framställningen efter dina behov.

 

Det fastighetsrättsliga programmet

Innehållet i det fastighetsrättsliga programmet utgår från ett behov av att förändra pågående markanvändning. Det kan röra sig om allt från en större exploatering på jungfrulig mark till mindre förändringar inom ramen för pågående förvaltning. Gemensamt är att åtgärderna kräver ett visst mått av fastighetsrättsliga kunskaper och praktiska färdigheter för att falla väl ut. Inom ramen för det fastighetsrättsliga programmet avser vi att ge dig dessa kunskaper och färdigheter. Klicka här för att läsa mer om programmet.

 

Kurser och föredrag på uppdrag

Våra stående kurserna och utbildningsprogram hittar du här nedanför, men vi genomför också utbildningar och föredrag på uppdrag. Vi anpassar förstås upplägg och innehåll efter önskemål. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer på [email protected].

 

Diskussionsgruppen

Välkommen på våra populära diskussionskvällar! Vi träffas och äter en god middag för att sedan diskutera ett aktuellt fastighetsrättsligt ämne. Anmäl dig samt läs mer om nästa tillfälle här.

 

Pris & plats
En dag: 7 400 kr.

Två dagar: 13 800 kr.

Två endags kurser dagarna efter varann: 12 500 kr.

Hela det Fastighetsrättsliga programmet: 59 500 kr.

Alla priser är exklusive moms. Kurserna hålls centralt i Stockholm.

 

Allmänt om våra kurser och utbildningar

I kursavgiften ingår lunch, fika samt kursdokumentation. Lagstadgad moms tillkommer. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs. Du anmäler dig här eller genom att skicka en e-post till [email protected] Ange namn, företag, antal deltagare, faktureringsadress samt vilken kurs och tillfälle som avses. Har du önskemål om särskild kost bör även detta anges.

Kallelse till kursen skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning senast 14 dagar före kursstart faktureras 50 procent av kursavgiften. Vid senare avbokning uttas full kursavgift. Du kan överlåta din plats till en kollega.

Om antalet deltagare blir för litet för ett planerat kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället. Du får besked om detta senast tre veckor före kursstart. Om din kurs måste ställas in försöker vi hitta ett alternativ som kan tillgodose dina behov.

 

Kompispriser

För att underlätta lärande i grupp har vi tagit fram Vesterlins kompispriser. Kompispriserna är för våra närmaste kunder och ger er följande förmåner: 

 

Volymrabatt, en enstaka kurs
– 10% rabatt om fyra eller fler från samma arbetsgivare anmäler sig till samma kurs.*

Volymrabatt, hela kursutbudet
– 20% rabatt från första kursen om en arbetsgivare bokar fler än 12 kursplatser på en och samma gång.* Har arbetsgivaren tidigare under året vid olika tillfällen bokat sammanlagt 12 kurser inträder motsvarande rabatt från kurs 13 och framåt.** 

Volymrabatt, uppdragskurser
– Arbetsgivaren får köpa en uppdragskurs för maximalt 12 personer i sina egna lokaler för 48 000 kr eller komma till våra för 54 000 kronor, samt en uppdragskurs för maximalt 24 personer i egna lokaler för 72 000 kr eller i våra för 79 000 kr.*

Det Fastighetsrättsliga programmet 
– Fastighetsrättsliga programmet är ett paket med 12 kurser till ett mycket förmånligt pris. Programmet lägger en teoretisk och praktisk bas för dig som jobbar inom det fastighetsrättsliga området.*

 

*Erbjudandet gäller under ett och samma kalenderår och kan inte kombineras med andra rabatter eller Det Fastighetsrättsliga programmet. Se vår hemsida för avbokningsregler.

**Rabatten inträder först vid den 13 bokningen om de 12 kurstillfällena ej är inbokade vid samma tillfälle. Se vår hemsida för avbokningsregler.

 

Våra kurser

 • Alla
 • Bygglov
 • Exploatering
 • Fastighetsbildning
 • Förrättning
 • Infrastruktur
 • PBL
 • Program
 • Upplåtelser
 • Överlåtelse
 • Övrigt

Kalendarium

September 2019

 

Oktober 2019

November 2019

 

December 2019

 

Mars 2020

 

April 2020

 

Maj 2020

 

Intresseanmälningar: (kursen ges vid efterfrågan)

Det fastighetsrättsliga programmet kan läsas fristående eller som ett sammanhängande program. Läs mer om det programmet här.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100