Ledningsrätt i teori och praktik

Fördjupa din kunskap rörande upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt

Boka 21 maj 2024

Datum
21 maj 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Ledningar – 9 dagar

Ledningar – 12 dagar

Ledningsrätt i teori och praktik

Fördjupa din kunskap rörande upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt


Ledningsrätt är en vanligt förekommande rättsfigur genom vilken ledningsägare kan få rätt att utnyttja utrymme inom annans fastighet för att dra fram ledningar samt tillbehör. Under kurser går vi igenom rättsfigurens särdrag samt hur ledningsrätt bildas, ändras, upphävs och förvaltas.

Då ledningsrätt bara kan upplåtas genom beslut av lantmäterimyndigheten fördjupar vi oss i hur prövningen går till och vad du bör tänka på. Vi går vidare in på hur du kan underlätta förrättningen samt hur du kan agera för att – som ledningsägare eller markägare – få ett beslut som passar dig.

Kursen innehåller

· Viktiga moment vid upplåtelse av ledningsrätt
· Prövningen av bästa läge, hur går den till och vad ska bevisas eller motbevisas
· Ledningsbeslut, lämpligt innehåll
· Vad går och vad går inte att reglera i ett ledningsbeslut
· Vad kan jag reglera i kompletterande civilrättsligt avtal
· Hur påverkar jag lantmäterimyndighetens prövning
· Att överklaga en ledningsförrättning, vad innebär det och vad bör jag tänka på
· Ersättning vid upplåtelse av ledningsrätt
· Konkurrens mellan olika ledningar, korsningsavtal m.m.
· Korsande av annan infrastruktur
· Att samverka genom ledningsrätt, delat utrymme
· Ledningsrätt för olika ändamål; mast, tunnel, fiber, kanalisation med mera
· Förvaltning
· Skador vid utövande

Pedagogik

Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: