Gemensamhetsanläggn­ingar och samfälligheter

Vad du bör veta om att bilda och förvalta gemensamhetsanläggningar

Boka 7 apr 2022

Datum
7 apr 2022 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Gemensamhetsanläggn­ingar och samfälligheter

Vad du bör veta om att bilda och förvalta gemensamhetsanläggningar


Gemensamhetsanläggning inrättas när två eller fler fastigheter behöver dela på en anläggning. Det kan gälla allt från bryggor eller vägar på landsbygden till hissar eller kulvertar i en stadskärna. Lyckad samverkan är härlig men det kräver vissa kunskaper.

Under kursen går vi igenom vilka krav som ställs vid inrättande av gemensamhetsanläggning. Vi ser både till inrättande genom tvång och genom överenskommelse. Särskild uppmärksamhet ägnas åt båtnadsvillkoret och väsentlighetsvillkoret, de två villkor som oftast är avgörande vid prövningen. Vi diskuterar vidare hur du kan argumentera för att möjliggöra, eller förhindra, att en gemensamhetsanläggning inrättas.

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Att inrätta en gemensamhetsanläggning
· Båtnadsvillkoret
· Väsentlighetsvillkoret
· Att skriva en överenskommelse
· Att bestämma läge och utförande
· Vilka anläggningar kan ingå i en gemensamhetsanläggning och under vilka förutsättningar
· Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan, att tänka på
· Gemensamhetsanläggning på kvartersmark
· Att utestäng andra från en gemensamhetsanläggning
· Förvaltning av gemensamhetsanläggning
· Fördelning av kostnader
· Att överpröva ett beslut
· Oenighet i föreningen, vägar till en lösning
· Andelstal och kostnader

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: