Entreprenadrätt och LOU

Vad du bör veta om entreprenadavtal och upphandling

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 8 200 kr
Online via länk: 7 200 kr

Föreläsare
Kristian Pedersen Kristian Pedersen
Ola Thored Ola Thored

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Entreprenadrätt och LOU

Vad du bör veta om entreprenadavtal och upphandling


Varje byggentreprenad är unik, men de grundläggande regler som ska tillämpas är normalt de samma. För att skriva avtal och för att kunna bedöma vilket ansvar som åvilar dig respektive motparten, är det viktigt att känna till dessa regler. Vidare ställer markexploatering inte sällan krav på i vart fall grundläggande kunskaper i LOU. Under kursen går vi igenom aktuella lagar och regler samt sätter dessa i ett praktiskt sammanhang.

Frågorna belyses ur ett markexploateringsperspektiv. Vi fördjupar oss i viktiga moment men ser även till mer praktiska frågor.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Introduktion entreprenadrätt
· Avtalslagen och entreprenader
· Olika entreprenad- och upphandlingsformer
· ABK 09
· Skillnader mellan AB och ABT
· Omfattningsparagraferna
· De viktigaste momenten i entreprenadavtal
· Garantier
· Att innehålla pengar, beställarens makt
· Besiktning, viktigt att tänka på
· LOU, en översikt
· LOU och byggentreprenader
· LOU och allmänna platser
· Att hantera upphandling på ett konstruktivt sätt

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: