Diskussionsgruppen

Diskussionsgrupp

Boka 23 mar 2023

Datum
23 mar 2023 kl. 17.00 - 20.00 (middag kl 17.00-18.00, diskussion kl 18.00 - ca 20.00)

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Diskussionsgruppen

Diskussionsgrupp


Den 23 mars 2023 – Ledningsrätter, finns dom?


Under kvällen kommer vi att prata om två brännande frågor i ledningsrättslagen. Den första är effekten av att en ledning inte byggs ut i sin helhet inom den tid som anges i ledningsbeslutet. Förfallet ledningsbeslutet då bara i fråga om den inte utbyggda delen eller förfaller det i sin helhet, dvs. även i de delar som har byggts ut? Lantmäteriet hävdar, med analogier till annan förrättningslagstiftning, att beslutet dör i sin helhet. Argumentationen kan ifrågasättas. Kammarrätten har dock gått på Lantmäteriets bedömning i två mål. Om Lantmäteriet har rätt torde effekten dels vara att ofullständigt utförda ledningar dödar hela ledningsbeslutet, dels att felaktigt utförda ledningar dödar hela ledningsbeslutet. Det vore ett stort praktiskt problem. Det skulle nämligen innebära att mil efter åter mil med ledningsrätter inte finns. Vi skärskådar Lantmäteriets argumentation och ser om den håller. Den andra frågan som vi behandlar under kvällen är upplåtelse av ledningsrätt inom planlagt område. Praxis är motsägelsefull och vi kommer därför gemensamt att försöka lägga pusslet med de svårplacerade bitarna från MÖD och HD. Blir det tid över fyller vi ut med andra intressanta ledningsrättsfrågor. Varmt välkommen att anmäla ditt deltagande – på plats eller via länk – här.

Varmt välkomna alla ni som gillar ledningsrätt!

Diskussionsgruppen – vad är det?

Fastighetsrätten är komplicerad. Det beror inte av de enskilda reglerna – de är nämligen sällan varken svåra att förstå eller tillämpa. Komplexiteten ligger i stället i att rättsområdet är mycket omfattande vilket gör att det är svårt att överblicka hur de många reglerna samverkar. Även till synes enkla frågor kräver ofta lika breda som djupa kunskaper i civil och offentlig rätt. Ytterligare en komplicerande faktor är rättsområdets närhet till teknik, miljö och lantmäteri, vilket innebär att många problem kräver tvärvetenskapliga kunskaper. Allt detta gör rättsområdet komplicerat, men samtidigt synnerligen intressant.

Inom ramen för diskussionsgruppen erbjuder vi en plattform för fastighetsrättsliga samtal. Vårt mål är att belysa frågan från flera håll – olika akademiska bakgrunder, olika yrkesroller – för att på så vis besvara inte bara den enskilda frågan i sig, utan också beskriva dess plats i helheten.

Vi är mycket måna om att hålla diskussionerna prestigelösa och respektera olika yrkeskårers vinkel på frågorna. Rätt svar har sannolikt varken juristen, lantmätaren eller planarkitekten själv, utan den ligger i skärningen mellan kompetenserna.

Diskussionsgruppen är också en möjlighet att träffa branschkollegor under lättsamma former över en bit mat till tonerna av ett samtal om fastighetsrätt. Inte sällan fortsätter vissa av deltagarna diskussionen över en öl sedan det ordinarie programmet är avslutat.
Diskussionsgruppen samlas på vårt kontor i Stockholm ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga som har förberetts av en av deltagarna. De som vill delta på middagen ansluter 17:00. De som enbart vill delta på diskussionen, eller för den delen bara lyssna till den, ansluter klockan 18:00. Vi brukar bryta för en fikapaus och mingel 19:00 för att sedan diskutera vidare till 20:00.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100