Diskussionsgruppen

Diskussionsgrupp

Boka 8 mar 2023

Datum
8 mar 2023 kl. 17.00 - 20.00 (middag kl 17.00-18.00, diskussion kl 18.00 - ca 20.00)

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Diskussionsgruppen

Diskussionsgrupp


Den 8 mars 2023 – Ledningsrättslagens motsägelsefulla värld

Under kvällen går vi in på några av ledningsrättslagens utmaningar. Bland annat ser vi till konflikten mellan äldre och nyare praxis vid upplåtelse av ledningsrätt inom tätort. Vi ser också till effekterna av Luleå-fallet – antennerna på taket – och diskuterar vad det innebär för andra upplåtelser. Slutligen unnar vi oss att kritiskt granska HD:s dom.

Varmt välkomna alla ni som gillar ledningsrätt!

Diskussionsgruppen – vad är det?

Fastighetsrätten är komplicerad. Det beror inte av de enskilda reglerna – de är nämligen sällan varken svåra att förstå eller tillämpa. Komplexiteten ligger i stället i att rättsområdet är mycket omfattande vilket gör att det är svårt att överblicka hur de många reglerna samverkar. Även till synes enkla frågor kräver ofta lika breda som djupa kunskaper i civil och offentlig rätt. Ytterligare en komplicerande faktor är rättsområdets närhet till teknik, miljö och lantmäteri, vilket innebär att många problem kräver tvärvetenskapliga kunskaper. Allt detta gör rättsområdet komplicerat, men samtidigt synnerligen intressant.

Inom ramen för diskussionsgruppen erbjuder vi en plattform för fastighetsrättsliga samtal. Vårt mål är att belysa frågan från flera håll – olika akademiska bakgrunder, olika yrkesroller – för att på så vis besvara inte bara den enskilda frågan i sig, utan också beskriva dess plats i helheten.

Vi är mycket måna om att hålla diskussionerna prestigelösa och respektera olika yrkeskårers vinkel på frågorna. Rätt svar har sannolikt varken juristen, lantmätaren eller planarkitekten själv, utan den ligger i skärningen mellan kompetenserna.

Diskussionsgruppen är också en möjlighet att träffa branschkollegor under lättsamma former över en bit mat till tonerna av ett samtal om fastighetsrätt. Inte sällan fortsätter vissa av deltagarna diskussionen över en öl sedan det ordinarie programmet är avslutat.
Diskussionsgruppen samlas på vårt kontor i Stockholm ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga som har förberetts av en av deltagarna. De som vill delta på middagen ansluter 17:00. De som enbart vill delta på diskussionen, eller för den delen bara lyssna till den, ansluter klockan 18:00. Vi brukar bryta för en fikapaus och mingel 19:00 för att sedan diskutera vidare till 20:00.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100