Diskussionsgruppen

Nästa diskussionsgrupp – nytt datum kommer!

Ämne och datum presenteras inom kort.

Spännande, spännande. Vad kan nästa ämne bli vi tar upp för diskussion?

Plats

Middag:
Diskussion: kl 18.00 – ca 20.00,
Vesterlins, Vasagatan 50, 3 tr.

Diskussionsgruppen


Diskussionsgruppen – vad är det?

Få ämnen är så breda och innehåller så många olika komponenter som fastighetsrätten. Av den anledningen passar det utmärkt för breda diskussioner.

Vi saknade länge möjligheten att kunna diskutera fastighetsrättsliga frågor med en bred krets yrkesmänniskor. Nu har vi den möjligheten tack vare den fastighetsrättsliga diskussionsgruppen.

Vi träffas i Stockholm och äger (normalt) rum på torsdagar, ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga, främst inom fastighetsrätten, samt diskuterar den senaste månadens rättsfall. Vårt mål är att bygga ett prestigelöst klimat där olika akademiska och yrkesmässiga bakgrunder kan bidra till att penetrera gemensamma frågeställningar.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100