Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning

Vad du bör veta för att lyckas med en lantmäteriförrättning

Boka 23 sep 2024

Datum
23 sep 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Kristina Thimberg Kristina Thimberg

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning

Vad du bör veta för att lyckas med en lantmäteriförrättning


Genom fastighetsbildning kan nya fastigheter bildas och befintliga ändras till omfång och innehåll. Möjligheterna att fastighetsbilda som du vill är begränsade, varför det är viktigt att du tidigt skaffar dig kontroll över förutsättningarna. Vi tydliggör ramarna och visar på olika lösningsalternativ.

Fokus ligger på att bygga en stabil teoretisk förståelse men även fördjupning i praktisk hantering och strategiska val.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Avstyckning, begränsningar
· Sammanläggning, fördelar framför reglering
· Klyvning, att bryta oönskat samägande
· Fastighetsreglering, att optimera din fastighet
· Lantmäteriets prövning och hur du kan påverka den
· Att skriva en bra ansökan
· Fastighetsbildning inom plan
· Fastighetsbildning inom strandskydd
· Skatteeffekter av olika val
· Påverkan på rättigheter
· Ägarlägenheter
· Tredimensionell fastighetsbildning
· Överprövning av beslut
· Att kombinera fastighetsbildning med avtal
· Strategiska val, hur ska jag tänka?

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: