Avtal i exploateringsprocessen (B)

Vad mer behöver du veta för att skriva funktionella genomförandeavtal?

Boka 10 sep 2024

Datum
10 sep 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Avtal i exploateringsprocessen (B)

Vad mer behöver du veta för att skriva funktionella genomförandeavtal?


Varje exploatering är unik. För att lyckas krävs dels breda kunskaper för att bygga struktur och helhetsförståelse, dels djupa kunskaper inom vissa områden som bygger detaljförståelse. Under den här kursen fokuserar vi på det senare och bidrar därmed också till det förra.

Kursen bygger på fördjupning i vissa särskilda frågeställningar som har betydelse vid markexploatering. Innehållet i kursen förändras över tid för att på bästa sätt belysa aktuella frågor och utmaningar. Vi utgår från lagar och regler för att utifrån dessa bygga praktiska lösningar.

Vi har ytterligare två kurser med liknande tema. Kursen Avtal i exploateringsprocessen (A) liknar denna kurs, men erbjuder en fördjupning i andra frågor. Kursen Exploateringsavtal i praktiken har ett annat fokus. Där går vi under två dagar igenom det praktiska hantverket, dvs. hur du gör ”på riktigt” när du utformar ett funktionellt exploateringsavtal. Juridiken står i den kursen i bakgrunden, valet och utformningen av klausuler i förgrunden. De tre kursera är inte överlappande – de behandlar samma ämne men olika frågor.

Kursen innehåller

• Strategiska val
• Exploateringsavtal
• Markanvisningsavtal
• Exploateringsbidrag, hur hanterar man det i komplexa situationer?
• Vem ansvarar för vad – en analys av ansvarsfördelningen mellan exploateringsprocessens parter
• Risken för skadestånd och hur den kan begränsas
• Fysisk gestaltning – är bestämmelser och avtal tvingande?
• Markexploatering och mobilitet – vad kan regleras och hur
• Vissa momsfrågor vid markexploatering – strategiska val
• Jordförvärvstillstånd och tidiga markförvärv – en utmaning
• Ordningslagen och markexploatering – ett faktum att förhålla sig till vid utförande och förvaltning
• LOU och allmän plats – en översikt
• Exploateringsbidrag i komplexa sammanhang – Hur kan de struktureras
• Rätten att ta ut exploateringsbidrag i olika situationer
• Att bli av med hindrande upplåtelser i samband med planläggning och markexploatering – Möjligheter och lämplig struktur

Du kanske också är intresserad av följande kurser: