Avtal i exploateringsprocessen (B)

Vad mer behöver du veta för att skriva funktionella genomförandeavtal?

Boka 15 maj 2023

Datum
15 maj 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Avtal i exploateringsprocessen (B)

Vad mer behöver du veta för att skriva funktionella genomförandeavtal?


Varje exploatering är unik. För att lyckas krävs dels breda kunskaper för att bygga struktur och helhetsförståelse, dels djupa kunskaper inom vissa områden som bygger detaljförståelse. Under den här kursen fokuserar vi på det senare och bidrar därmed också till det förra.

Kursen bygger på fördjupning i vissa särskilda frågeställningar som har betydelse vid markexploatering. Innehållet i kursen förändras över tid för att på bästa sätt belysa aktuella frågor och utmaningar. Vi utgår från lagar och regler för att utifrån dessa bygga praktiska lösningar.

Det är inget krav att ha gått Avtal i exploateringsprocessen (A) innan du går denna fortsättningskurs, men det rekommenderas.

Kursen innehåller

 • Strategiska val
 • Exploateringsavtal
 • Markanvisningsavtal
 • Vissa momsfrågor vid markexploatering – strategiska val
 • Tjänstekoncession istället för upplåtelse – ett relativt nytt verktyg
 • Jordförvärvstillstånd och tidiga markförvärv – en utmaning
 • Ordningslagen och markexploatering – ett faktum att förhålla sig till vid utförande och förvaltning
 • LOU och allmän plats – en översikt
 • Exploateringsbidrag i komplexa sammanhang – Hur kan de struktureras
 • Rätten att ta ut exploateringsbidrag i olika situationer
 • Riskplacering mellan exploatör och kommun – Viktiga avvägningar i en hållbar struktur
 • Att bli av med upplåtelser i samband med planläggning och markexploatering – Möjligheter och lämplig struktur
 • Exploatering i eller invid vatten – Särskilt att tänka på
 • Dagvattenutmaningar
 • Mobilitetslösningar
 • Du kanske också är intresserad av följande kurser: