Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver kunna det viktigaste i PBL

Boka 15 apr 2021

Datum
15 apr 2021 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 6 660 kr

Föreläsare
Malin Danielsson Malin Danielsson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver kunna det viktigaste i PBL


I många sammanhang är det bra att känna till vad som gäller enligt plan- och bygglagen.
Hur går stadsplanering till? Vad är en detaljplan? Vilka byggprojekt kräver bygglov och vad är det kommunen bedömer i ett bygglovsärende? Vad innebär ett startbesked?
Under kursen går vi igenom de legala ramarna för planläggning och bygglov. Vi går bland annat igenom de i PBL så viktiga avvägningarna mellan olika allmänna och enskilda intressen .

Pedagogik
Vi inleder med att lägga en teoretisk bas. Sedan ökar vi vår förståelse med många spännande och illustrerade exempel från verkligheten!

Kursen innehåller

· PBLs struktur och syfte
· Översiktlig fysisk planering enligt PBL
· Vad som är allmänna intressen
· Hur detaljplanering går till
· Hur en detaljplan tolkas
· Vilka åtgärder som kräver bygglov
· Vilka frågor som kommunen följer upp vid en bygglovsprövning
· Byggprocessen från startbesked till slutbesked
· Vad som bedöms i byggprocessen
· Vem som har ansvar för processerna
· Kort om kommunens tillsyn

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: