Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver kunna det viktigaste i PBL

Boka 22 nov 2023

Datum
22 nov 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Johan Larsson Johan Larsson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver kunna det viktigaste i PBL


I många sammanhang är det bra att känna till vad som gäller enligt plan- och bygglagen.
Hur går stadsplanering till? Vad är en detaljplan? Vilka byggprojekt kräver bygglov och vad är det kommunen bedömer i ett bygglovsärende? Vad innebär ett startbesked?
Under kursen går vi igenom de legala ramarna för planläggning och bygglov. Vi går bland annat igenom de i PBL så viktiga avvägningarna mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Pedagogik
Vi inleder med att lägga en teoretisk bas. Sedan ökar vi vår förståelse med många spännande och illustrerade exempel från verkligheten!

Kursen innehåller

· Översiktlig fysisk planering enligt PBL
· Hur detaljplanering går till
· Vilka åtgärder som kräver bygglov
· Vilka frågor som kommunen följer upp vid en bygglovsprövning
· Byggprocessen från startbesked till slutbesked
· Kort om kommunens tillsyn

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: