Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver ha koll på de grundläggande bestämmelserna i PBL

Boka 11 dec 2024

Datum
11 dec 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Theresia du Pau Theresia du Pau

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs i plan- och bygglagen

För dig som behöver ha koll på de grundläggande bestämmelserna i PBL


I många sammanhang är det bra att känna till grunderna för vad som gäller enligt plan- och bygglagen.
Hur går stadsplanering till? Vad är en detaljplan? Vilka byggprojekt kräver bygglov och vad är det kommunen bedömer i ett bygglovsärende? Vad innebär start- och slutbesked och vad händer vid tekniskt samråd?

Under kursen får deltagarna en översikt avseende innehållet i PBL med särskilt fokus på de legala ramarna för planläggning och bygglov. Vi går bland annat igenom de i PBL så viktiga avvägningarna mellan olika allmänna och enskilda intressen, kopplingen mellan PBL och miljöbalken och hur en detaljplan tas fram.

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Allmänna intressen; riksintressen, strandskydd, brukningsvärd jordbruksmark etc.
· Kopplingen mellan PBL och miljöbalken; bl.a. miljökvalitetsnormer
· Hur detaljplanering går till
· Vilka åtgärder som kräver bygglov
· Hur en ansökan om bygglov handläggs
· Byggprocessen från startbesked till slutbesked
· Kort om tillsyn enligt PBL


Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: