Fastighetsöverlåtelse

Att förvärva äganderätt till fast egendom under kontrollerade former

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsöverlåtelse

Att förvärva äganderätt till fast egendom under kontrollerade former


Överlåtelse av fast egendom lyder under vissa tvingande regler. Men som annars i förmögenhetsrätten har parterna stor frihet att utforma sitt avtal som de vill. Detta skapar möjligheter, men medför även risker.

Under kursen går vi igenom vilka regler som gäller i fråga om överlåtelse av fast egendom – formkrav, tillåtna villkor m.m. – men även hur du tillämpar reglerna i praktiken för att uppnå dina syften. Vi ser särskilt till överlåtelser i samband med exploatering.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Formkrav
· Fatalietider
· Vanliga fel och brister
· Äganderättsövergången
· Tillträde
· Fel i egendomen
· Att optimera en handling efter dina behov
· Verkan av rättigheter och inteckningar
· Skattekonsekvenser
· Köp till grund för fastighetsbildning
· Köp vid exploatering
· Köp av del av fastighet

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: