Uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering

 

Vesterlins är ett nytt företag, som består av ett erfaret team. Fokus ligger på uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering. Vi bistår med fastighetsrättslig och ekonomisk kompetens vid förvaltning eller utveckling av land och vatten, i stad och på landsbygd.

 

Ett uppdrag eller en utbildning från Vesterlins är produkten av ett teamarbete. Enligt vår erfarenhet leder samverkan – inom juridiken i allmänhet, men fastighetsrätten i synnerhet – alltid till stabilare produkter.

 

Välkommen till Vesterlins! 

Uppdrag

 

Oberoende av var – i stad eller på landsbygd, på land eller i vatten – så krävs det en kombination av kunskap och erfarenhet för att finna den bästa lösningen. Genom att blanda olika kompetenser och jobba tätt tillsammans upplever vi oss ofta ha tillgång till rätt mix av erfarenhet och kompetens för att hantera mycket skiftande uppdrag. Behövs det en jurist, civilingenjör, lantmätare eller värderingsman – eller varför inte en teknologie doktor – så har vi det i firman. Erfarenheten, mixen och det djupa intresset i sakfrågorna är vår styrka.

 

Utbildningar

 

Vårt mål är att ge dig en bättre överblick och förmågan att navigera tryggt och säkert, i både kända och okända vatten. Teamet innehåller flera mycket erfarna och flitigt anlitade lärare. Tillsammans har de utbildat flera tusen personer i fastighetsrättsliga frågor, bland annat på universitet, Lantmäteriakademin och Domstolsakademin.

 

Vi ger ett antal återkommande kurser. Vidare utför vi uppdragsutbildningar som skräddarsys efter dina behov.

 

För oss är det viktigt att du inte bara går en kurs, utan att du också förvärvar en kunskap.

 

Fastighetsrättsliga diskussionsgruppen

 

Vi har ett stort intresse för fastighetsrätt och värdering. Uppenbarligen finns det många fler som delar det intresset. Det saknades länge en naturlig mötesplats för oss som vill föra fördjupade fastighetsrättsliga diskussioner. För att råda bot på detta startade vi år 2015 den fastighetsrättsliga diskussionsgruppen.

 

Vi träffas den första torsdagen i månaden på Vasagatan 50 i Stockholm. Deltagarna har vitt skilda bakgrunder och återfinns på konsultbyråer, byggbolag, advokatbyråer, lantmäterimyndigheter, kommuner, markägare, intresseorganisationer, ledningsägare med flera.

 

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100