Vesterlins - Fokus på fastighetsrätt


Många verkar tro att vi enbart är ett utbildningsföretag. Det stämmer inte. Vi på Vesterlins tillhandahåller fastighetsrättsliga tjänster. Kurserna är en viktig del av vårt tjänstepaket, men de står för en bråkdel av verksamheten. Vi är så klart stolta över att kurserna är uppskattade. Vi tar det som ett tecken på att vi inte bara har kunskap utan också förmågan att förmedla den.

Se alla tjänster

Tjänster

Fastighetsrättsliga frågeställningar är ofta komplicerade. De kräver breda och djupa kunskaper inom rättsområdet samt ett stabilt allmänjuridiskt hantverk. Men det räcker inte alltid. Vissa frågor kräver en tvärvetenskaplig förståelse. Så även om vårt arbetsområde och vår expertis ligger inom det fastighetsrättsliga så gillar vi att blanda kompetenser. Av det skälet består vårt team av jurister, civilingenjörer, lantmätare och planarkitekter. Erfarenheten, mixen och det djupa intresset i sakfrågorna är vår styrka.

Kurser

Vi tillhandahåller kurser inom det fastighetsrättsliga området för både organisationer och enskilda individer i hela Sverige. Våra utbildningar finns tillgängliga i både fysiska och digitala format, så att du kan välja det upplägg som passar dig bäst.

Våra kurser


Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Senaste nyheterna

Nyhetsarkivet