Rättspraxis, anläggningslagen

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Kristina Thimberg Kristina Thimberg

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Rättspraxis, anläggningslagen

Ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv


Anläggningslagen är frekvent använd för att inrätta gemensamma lösningar för fastigheter, både på landsbygden och i stadskärnor. Under kursen ser vi till senare års praxis samt de äldre rättsfall som har störst betydelse vid tillämpning av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Målet med kursen är att du ska kund anhålla dig uppdaterad i fråga om rättsfiguren och kunna placera både äldre och ny praxis i ett större sammanhang.

Fokus ligger på senare års domstolsutslag från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Särskilt fokus riktas mot de frågor som har stor praktisk betydelse. Vi går även igenom äldre praxis och försöker bygga en helhetsförståelse genom kopplingar mellan förarbeten och rättspraxis.

Pedagogik
Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En mycket stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

Kursen innehåller

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: