Juridik för exploatörer vid nyproduktion

En studie i teori och praktik

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Juridik för exploatörer vid nyproduktion

En studie i teori och praktik


Bostadsrättslagen kan verka kortfattad och enkel, men reglerna är både föråldrade och svårtillämpade, vidare saknas lagstiftning i vissa delar. Under kursen bygger vi en bas med lagregler och praxis. Den bygger vi sedan vidare på med erfarenheter, exempel och praktiska lösningar. Vi blickar även framåt mot sannolika förändringar i gällande rätt.

Den som kommer i kontakt med överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag har många strategiska frågor att ta ställning till. Det gäller även vid uppförande eller konvertering av byggnader som ska övertas av en bostadsrättsförening. Möjligheterna är många, liksom fallgroparna. Ett lyckat projekt kräver helhetsförståelse omfattande allt från mark- och exploateringsavtal, val av transaktionsmodell, förvärvshandlingar, entreprenadavtal till uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen.

Under kursen fokuserar vi på uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen och hanteringen av förhandsavtal och upplåtelseavtal samt byggstyrelsens arbete. Vi ser även till hur du säkerställer att projektet levererar det köparen – slutkonsumenten – har utlovats, liksom att föreningen grundas på stabila stadgar och avtal.

Kursen innehåller

· Avtal och transaktioner samt äganderätt
· Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen
· Förhandsavtal och upplåtelseavtal
· Stadgar – Tillval – Upplåtelse av mark/balkong/förråd/takterrass – Styrelse- eller stämmobeslut – Jäv
· Entreprenadrättsliga frågor
· Plan- och bygglagen
· Eftermarknadsfrågor och praktisk hantering
· Aktuell praxis

Du kanske också är intresserad av följande kurser: