Lunchwebbinarium

Lunchwebbinarium om förvaltningsvillkoret vid 3D-fastighetsbildning

Boka 22 jan 2021

Datum
22 jan 2021 kl. 11.30 till 13.00

Plats
Online/

Pris
Gratis

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner

Lunchwebbinarium

Lunchwebbinarium om förvaltningsvillkoret vid 3D-fastighetsbildning


Villkoren för att få bilda 3D-fastigheter är högre ställda än villkoren som gäller vid traditionell fastighetsbildning. 3 kap 1a § fastighetsbildningslagen innehåller ett antal krav som enbart gäller vid 3D-fastighetsbildning. Dessa är inte konstruerade i kokboksform med angivande av gram och kryddmått utan är snarare ett ramverk som ska tolkas från situation till situation. Upplägget bygger på att den som sätts att bedöma villkoren (förrättningslantmätaren) har gedigen utbildning och kunskap inom juridik, ekonomi och teknik. Upplägget innebär också att ju mer regelverket diskuteras, desto mer kunskap tillförs och desto bättre blir därmed bedömningarna.

I slutet av november höll vi ett webbinarium om finansieringsvillkoret vid 3D-fastighetsbildning. Intresset för ämnet visade sig vara långt mycket större än vi trott, så vi bestämde oss för att genomföra en fortsättning om finansieringsvillkorets syskon förvaltningsvillkoret. Denna gång avsätter vi 1,5 timme för evenemanget och utlovar mer utrymme för diskussion och debatt.

Därför bjuder vi in till ett nytt gratis lunchwebbinarium den 22/1 kl 11.30-13.00. Denna gång zoomar vi in på förvaltningsvillkoret vid 3D-fastighetsbildning.

Kursen innehåller

Hur liten kan en 3D-fastighet vara? Är svaret på frågan en siffra eller är svaret möjligen resultatet av en bedömning av funktion, omgivning och förutsättningar i övrigt för det specifika ärendet. Eller möjligen en kombination av båda. Vilka aspekter bör vägas in vid bedömning en av vad som är en ändamålsenlig förvaltning? Nu ägnar vi julledigheten åt att läsa förarbeten, rättsfall och övrig litteratur och så räknar vi med att tillsammans med er deltagare ringa in några svar den 22/1 – åtminstone lite grand.