Grundkurs fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor och vill kunna sätta dem i ett större sammanhang

Boka 4-5 sep 2024

Datum
4-5 sep 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 14 800 kr
Online via länk: 12 800 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Kristina Thimberg Kristina Thimberg

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor och vill kunna sätta dem i ett större sammanhang


Den som jobbar med utveckling eller förvaltning av fast egendom ställs inför ett antal fastighetsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om hur man upplåter eller överlåter fast egendom eller hur fast egendom får användas eller kan utvecklas.

Oberoende av om verksamheten avser mark eller vatten, stad eller landsbygd, så utgår reglerna från samma grundläggande ramverk. I den här kursen lägger vi en bred bas för förståelsen av fastighetsrättsliga frågor och kopplar samman teori med praktiska lösningar.

Kursen innehåller

· Fastighetsbegreppet
· Olika typer av fastigheter
· Samfälligheter
· Servitut och nyttjanderätt
· Fastighetsbildning
· Ledningsrätt
· Gemensamhetsanläggningar
· Äganderätt till vatten
· Fastighetstillbehör, vad är fast egendom
· Tredimensionell fastighetsbildning
· Fastighetsköp
· Detaljplanens funktion och innehåll
· Regelsystemet för samhällsplanering
· Grannelagsrätt och allemansrätt
· Att etablera väg, järväg och annan infrastruktur
· När någon olovligen nyttjar din fastighet, åtgärder

Pedagogik

Kursen innehåller utpräglade teoretiska inslag men också ett mycket stort mått av praktiska exempel.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: