Grundkurs fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor och vill kunna sätta dem i ett sammanhang

Boka 10-11 sep 2019

Datum
10-11 sep 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
13 800 kr

Föreläsare
Barbro Julstad Barbro Julstad
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor och vill kunna sätta dem i ett sammanhang


Den som jobbar med utveckling eller förvaltning av fast egendom kommer sannolikt att ställas inför ett antal fastighetsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om hur man upplåter eller överlåter fast egendom eller hur fast egendom får användas med eller utan tillstånd.

Oberoende av om verksamheten avser mark eller vatten, stad eller landsbygd, så utgår reglerna från samma grundläggande ramverk. I den här kursen lägger vi en bred bas för förståelsen av fastighetsrättsliga frågor och kopplar samman teori med praktisk tillämpning.

Pedagogik
Kursen innehåller utpräglade teoretiska inslag, men också ett mycket stort mått av praktiska exempel. I kursmaterialet ingår bland annat bokenFastighetsbildning och markanvändning av Barbro Julstad.

Kursen innehåller

· Fastighetsbegreppet
· Olika sorters fastigheter och samfälligheter
· Fastighetstillbehör, vad är fast egendom
· Kort om vatten och fiske
· Upplåtelse av fast egendom
· Servitut
· Arrende och andra nyttjanderätter
· Lantmäteriförrättning och fastighetsbildning
· Tredimensionell fastighetsbildning
· Gemensamhetsanläggning, att inrätta, förvalta och ändra
· Ledningsrätt
· Köp av fast egendom
· Att skriva ett funktionellt köpekontrakt
· Överenskommelse om fastighetsreglering
· Relationen till grannar och grannelagsrätten
· När någon olovligen nyttjar din fastighet, åtgärder
· Kronofogden, särskild handräckning

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: