Servitut i teori och praktik

Vad du bör veta vid upplåtelse, förvaltning och ändring av servitut

Boka 30 maj 2024

Datum
30 maj 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Barbro Julstad Barbro Julstad
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Servitut i teori och praktik

Vad du bör veta vid upplåtelse, förvaltning och ändring av servitut


Servitut är en av fastighetsrättens äldsta och viktigaste rättsfigurer. Servitut är ett oumbärligt verktyg för att tillgodose de behov som inte kan lösas inom den egna fastigheten. Det gäller både behov i trånga tätortslägen likväl som på landsbygden, i mark och på vatten.

I kursen går vi igenom hur servitut kan bildas i dag och historiskt. Dessutom diskuterar vi hur servitut kan användas och optimeras för dina syften. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hur servitut tolkas, ändras och upphävs.

I kursen ingår kursledarnas bok Servitut i teori och praktik från Wolters Kluwer förlag (tidigare Norstedts juridik).

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Servitutsrekvisiten
· Begränsningar och möjligheter i fråga om servitutsupplåtelser
· Servitut eller nyttjanderätt
· Ersättning vid upplåtelse och ändring
· Att optimera ett servitut för dina ändamål
· Att ändra servitut
· Att upphäva ett servitut
· Avtalsservitut respektive officialservitut
· Lantmäteriförrättning
· Servitut tvångsvis
· Servitut inom detaljplanelagt område
· Äldre servitut, tolkning
· Övergivna servitut
· Rättspraxis

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: