Fastighetsägarens ansvar

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 8 200 kr
Online via länk: 7 200 kr

Föreläsare
Carolina Gustavsson Carolina Gustavsson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsägarens ansvar

Hit men inte längre sträcker sig fastighetsägarens ansvar vid fastighetsförvaltning


Den som äger en fastighet har det övergripande ansvaret för att se till att erforderliga tillstånd finns och att ingen skadas på fastigheten. Men i vilka fall delas ansvaret med någon annan och hur är det i så fall fördelat? Frågorna bottnar till stor del i praktiska problem, vilka vi under kursen placerar i en juridisk kontext.

Under kursen går vi igenom vem som ansvarar för att söka olika tillstånd hos myndigheter, företag vissa åtgärder och i allmänhet svara för fastigheten och dess funktion. Vi fördjupar oss i vanligt förekommande frågor, bl.a. vem som ansvarar för föroreningar på fastigheten. Kursen ger också en översiktlig bild av skadeståndsrätten med koppling till ansvaret för skador som kan uppkomma på fastigheter. Vi behandlar flera vanligt förekommande förvaltningssituationer som bl.a. ansvar att hantera snöröjning, halka och istappar.

Pedagogik

Vi inleder varje delmoment med att lägga en god teoretisk bas. Denna fördjupas sedan med praktiska exempel. Genom lärarens långa praktiska erfarenhet ligger fokus inte bara på juridiska frågor utan även den praktiska hanteringen.

Kursen innehåller

• Bygglovspliktiga åtgärder
• Olika tillstånd förknippade med fastighetsägande
• Föroreningar – vem ansvarar
• Att ansöka om tillstånd och lov – särskilt att tänka på i olika processer
• Ansvar för anläggningar – ex. lekplatser, dammar, brunnar
• Om någon skadas på fastigheten – ansvar och följder
• Vem ansvarar för exploateringsfastigheter
• Lagen om gaturenhållning, ordningslagen m. fl.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: