Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta för att skriva funktionella genomförandeavtal

Boka 14 mar 2023

Datum
14 mar 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta för att skriva funktionella genomförandeavtal


Ingen exploatering är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de bakomliggande rättsreglerna, på processen och på motpartens och dina behov. Men framförallt är det viktigt att kunna omsätta kunskap i handling. Kursen är en orientering och fördjupning i det hantverk som exploatering av fastigheter utgör.

Under kursen går vi igenom de viktigaste momenten när du skriver och förhandlar om genomförandeavtal. Vi utgår från lagar och regler och bygger sedan på med praktiska lösningar och verktyg.

Kursen innehåller

· Strategiska val och avtal
· Markanvisningsavtal
· Exploateringsavtal
· Samverkan mellan exploateringsavtal och PBL
· Relevanta lagregler
· Tekniska särkrav, förbjudet & tillåtet
· Kommunens planmonopol
· Avtal i olika planskeden, vad bör vara klart när
· Vad får regleras i avtal, hur bör jag göra
· Vanliga fel och brister, hur de kan undvikas
· Överlåtelseavtal i exploateringsprocessen
· Vitesklausuler
· Tilläggsköpeskilling
· Prissättning av kommunal mark
· Att garantera motpartens prestation
· Säkerheter
· Praxis
· Skatt
· Exploateringsfastigheter

Pedagogik

Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Uppföljningstimma

Du som deltar på kursen är välkommen att delta på den uppföljningstimma som hålls den 21 mars klockan 12:00 till 13:00. En eller flera av lärarna går då igenom frågor från deltagarna. Orsaken till att vi tillhandahåller en uppföljningstimma är att vi vet att lärande är en process som inte tar slut bara för att kursen slutar. Tvärtom, med ny kunskap följer nya frågor. Du är välkommen att delta på uppföljningstimman vare sig du själv har frågor att ställa eller du bara vill lyssna till diskussionen.

Vi ser gärna att du skickar in dina frågor till info@vesterlins.se. två arbetsdagar före uppföljningstimman. På så vis kan läraren strukturera passet så att vi hinner med så många frågor som möjligt och dessutom avidentifiera objekten för frågorna. Det är så klart också fritt fram att i mån av tid ställa spontanfrågor under uppföljningstimman.

Varmt välkommen!

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: