Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta för att skriva funktionella genomförandeavtal

Boka 31 maj 2022

Datum
31 maj 2022 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta för att skriva funktionella genomförandeavtal


Ingen exploatering är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de bakomliggande rättsreglerna, på processen och på motpartens och dina behov. Men framförallt är det viktigt att kunna omsätta kunskap i handling. Kursen är en orientering och fördjupning i det hantverk som exploatering av fastigheter utgör.

Under kursen går vi igenom de viktigaste momenten när du skriver och förhandlar om genomförandeavtal. Vi utgår från lagar och regler och bygger sedan på med praktiska lösningar och verktyg.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Strategiska val och avtal
· Markanvisningsavtal
· Exploateringsavtal
· Samverkan mellan exploateringsavtal och PBL
· Relevanta lagregler
· Tekniska särkrav, förbjudet & tillåtet
· Kommunens planmonopol
· Avtal i olika planskeden, vad bör vara klart när
· Vad får regleras i avtal, hur bör jag göra
· Vanliga fel och brister, hur de kan undvikas
· Överlåtelseavtal i exploateringsprocessen
· Vitesklausuler
· Tilläggsköpeskilling
· Prissättning av kommunal mark
· Att garantera motpartens prestation
· Säkerheter
· Praxis
· Skatt
· Exploateringsfastigheter

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: