Markförvaltning – 12 dagar

Markförvaltning – 12 dagar


Inom ramen för det fastighetsrättsliga programmet med inriktning mot markförvaltning bygger vi en gedigen juridisk förståelse utifrån ditt kunskapsbehov. Teori kopplas mot den praktiska tillämpningen i din yrkesroll. Att programmet löper över flera dagar ger oss möjlighet att fördjupa oss i viktiga frågeställningar samtidigt som bredden kan belysas.


Nedanstående kurser ingår i programmets grundutförande, men du kan lägga till eller dra ifrån kurser inom ramen för vårt kursutbud.


Programmet passar bl.a. dig som jobbar med markförvaltning på privat bolag, kommun eller på statlig myndighet eller affärsverk.

Programmet innehåller följande kurser