Emma Eriksson

advokat

Emma Eriksson

advokat


Kort om Emma

Emma Eriksson är advokat och undervisar inom områdena arrenden och övriga nyttjanderätter, även jakt och fiskejuridik, fastighetsbildning och exploatering samt frågor kring gemensamhetsanläggningar och servitut. Hon undervisar även i PBL och allmän fastighetsrätt. Hennes starkaste områden är markförädling, så kallade nyttjanderätter – allt ifrån servitut till arrende och de allmänna nyttjanderätterna samt frågor kopplade till exploatering, såsom planering av mark, exploateringsavtal, fastighetsbildning och fastighetssamordning genom GA.

Efter juristutbildningen i Uppsala och efter att ha fått ett kall till fastighetsrätten genom arbete på ett skogsbolag, började hon arbeta på Landahl Advokatbyrå. 2013 blev hon advokat och är numera delägare i advokatbyrån.

Styrkor som lärare?

– Jag får verkligen en kick av att känna och märka att deltagarna tar till sig kunskap och att de lär sig något krångligt – som fastighetsrätten många gånger är. Därför lägger jag ner mycket tid på att göra mina föredrag pedagogiska, vilket brukar uppskattas. Jag är där för kursdeltagarna och för att de ska lära sig. Dessutom älskar jag både mitt jobb och fastighetsrätten – och det brukar smitta av sig!

Vad är roligast med att undervisa?

– När jag ser på deltagarna att de får insikt om att juridik faktiskt är kul och spännande och att de kommer till jobbet med ett leende på läpparna nästa dag!

Oanad talang?

– Kanske ingen talang men jag spelade ishockey från sju års ålder till att jag var 20 år, varav upp till 14 år som enda tjejen i serien.

Kurser med Emma: