Mimmi Schmidt Berglin


Mimmi Schmidt Berglin


Kort om Mimmi

Mimmi har en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad från KTH med fastighetsrättslig inriktning. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Mimmi främst med fastighetsbildningsfrågor samt håller utbildningar.

Kurser med Mimmi: