Arrenden och andra nyttjanderätter

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter

Boka 3-4 dec 2024

Datum
3-4 dec 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 13 800 kr
Online via länk: 11 800 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Arrenden och andra nyttjanderätter

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter


Ingen arrendeupplåtelse är den andra lik, men de utgår alla från samma grundläggande lagregler. För att upprätta och förvalta arrendeavtal behöver du ha kännedom om – och kunna tillämpa – dessa regler.

Vi går under kursen igenom hur du bör agera vid upplåtelse, förvaltning och avveckling av arrendeupplåtelser. Vi fördjupar oss i de viktiga momenten och ser även till mer praktiska frågor. De partiella nyttjanderätterna behandlas översiktligt.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Nyttjanderätt, vad det kan avse
· Olika typer av nyttjanderätter och deras särdrag
· Partiella nyttjanderätter
· Att upprätta ett arrendeavtal
· Formkrav vid arrende
· Att omförhandla villkor
· Förlängning och ändring av upplåtelse
· Avgifter
· Att säga upp ett arrende
· Förverkande, när och hur?
· Jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende
· Överlåtelse av arrende
· Arrendenämndsprocessen

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: