Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare

Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, grundare


Kort om Tomas

Tomas Vesterlin arbetar företrädesvis med att bistå fastighets- och infrastrukturägare vid strategiska bedömningar samt vid överlåtelser, upplåtelser och förvaltning av fast egendom. Han undervisar både på Vesterlins egna kurser och anlitas flitigt som extern föreläsare.

Han är expert på fastighetsrättsliga frågor i dess bredare bemärkelse, fastighetsbildning, plangenomförande, ledningsrätt, upplåtelse av servitut och överlåtelse av fast egendom ­­– framförallt helheten: Hur de olika reglerna i de olika lagarna hänger samman i en logisk helhet.

Tomas har en civilingenjörsexamen från KTH, inriktning mot mark- och fastighetsteknik samt en juristexamen från Stockholms universitet. Tidigare var han chef på Lantmäteriet i Södermanland. Han har även varit anställd på Lantmäteriet, där han arbetade med allt från rådgivning till att skriva handböcker samt remisser till domstolar. År 2014 grundade han Vesterlins.

2016 gav Tomas ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Barbro Julstad.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Det var en utmaning att försöka formulera slutsatser och kunskaper på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Det är det roligaste sättet som finns för att utveckla sin egen kunskap – tillsammans med andra! Dessutom får man träffa många människor med olika problemställningar och intressanta förslag på lösningar. Det är en god möjlighet till fördjupning och insikt i vad som händer i branschen. Man blir aldrig fullärd!

Styrkor som lärare?

– Stort intresse i fastighetsrätten som helhet. En vilja av att förstå hela kedjan av regler och samband. Detta förknippat med en förhoppning av att kunna förmedla denna helhet.

Vad är roligast med att undervisa?

– Responsen och diskussionerna vid en bra kurs. När man går helt upp i en diskussion för att den är så intressant och fängslande.

Oanad talang?

– Min största talang är nog att jag generellt har lätt för att intressera mig. Spelar egentligen inte någon större roll vilket ämnet är, finns det en utmaning så dyker oftast intresset upp utan att jag behöver gräva särskilt djupt. En tacksam läggning för det mesta.

Kurser med Tomas: