Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare


Kort om Kristina

Kristina Thimberg undervisar i kursen fastighetsbildning. Kursen handlar framförallt om lantmäterimyndigheten och förrättningslantmätarens roll/uppdrag, förrättningsprocessen samt hur du själv som sakägare kan agera för att underlätta processen eller i största möjliga mån få de beslut du vill ha. Hon håller även i en av halvdagarna i kursen Grundkurs fastighetsbildning, samt är en av lärarna i kursen Skatt och moms vid markexploatering. Innan dess har hon även undervisat studenter på yrkeshögskolan i Helsingborg, som gick utbildningen Förrättningsassistent inom Lantmäteri.

Kristina är expert på fastighetsbildning och fastighetsrättsliga frågor, förrättningsprocessen och plangenomförande. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH, lantmäteri med inriktning mark- och fastighetsteknik. Hon har arbetat med alla typer av förrättningar i stadsmiljö och på landsbygden, även 3D-fastighetsbildning.

Idag arbetar hon med både mindre uppdrag åt privata fastighetsägare och större uppdrag i offentlig förvaltning.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Jag tycker att det är väldigt kul att se människor utvecklas inom sin profession och med undervisningen kan jag bidra till detta. Jag vill också med min bakgrund bidra till att personer i branschen får en förståelse för hur förrättningslagstiftningen används i praktiken. Kul också att träffa andra personer som har en annan infallsvinkel på frågeställningar och därmed kanske andra förslag på lösningar.

Styrkor som lärare?

– Jag brinner för mitt ämne och har hört att jag är förtroendeingivande och lätt att ställa frågor till.

Vad är roligast med att undervisa?

– Det roligaste är när kursdeltagarna är engagerade och ställer frågor och på så sätt får igång en diskussion, gärna om en praktisk vinkling på en frågeställning. Väldigt kul att hålla en kurs där jag märker att de verkligen har förstått.

Oanad talang?

– Den är ju oanad, så jag har inte upptäckt den ännu.

Kurser med Kristina: