Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare


Kort om Olof

Olof Graner har en bakgrund som förrättningslantmätare. Han har en lång erfarenhet av lantmäteriförrättningar i allmänhet och tätortsfrågor, såsom 3D-fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar, i synnerhet. Detaljplaner och planläggning är en annan favoritgren. På Vesterlins undervisar han främst i plan- och bygglagen och dels anläggningslagen/samfällighetsförvaltningslagen.

Innan Olof började hos Vesterlins arbetade han i tio år som förrättningslantmätare, varav de sista fem på lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun. Redan då höll han i en del utbildningar.

– Bakgrunden till det var att jag helt enkelt tyckte att vissa saker i stadsplanerings- och exploateringsprocessen skulle kunna fungera bättre. Så det var för att göra skillnad som jag började med utbildningarna.

Styrkor som lärare?

– De ämnen jag undervisar i har jag lång praktisk erfarenhet av och ett stort intresse i. Kunskap är grunden till att lyckas som lärare!

Vad är roligast med att undervisa?

– Stunder när man känner att hela gruppen är med i föreläsningen och såklart när det blir givande diskussioner med nya infallsvinkar på en fråga.

Oanad talang?

– Jag kunde 50 decimaler av pi när jag var runt 15. Har förstås glömt nu, men det måste väl ändå betraktas som både oanat och talangfullt?

Kurser med Olof: