Lars Lindeberg

auktoriserad fastighetsvärderare

Lars Lindeberg

auktoriserad fastighetsvärderare


Kort om Lars

Lars Lindeberg är utbildad inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi i fler omgångar. Han har arbetat som förrättningslantmätare, konsult inom markförhandling, mark och exploatering samt fastighetsvärderare sedan år 2000, men driver sedan 2014 Fastighetskoll Väst AB tillsammans med Anna Olvén. Lars är även av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Jag fick frågan och tycker att det ska bli spännande att få göra något nytt.

Styrkor som lärare

– Jag tror att jag kan vara pedagogisk och tydlig. Jag har stött på många olika frågeställningar som värderare och med min erfarenhet från andra arbeten som lantmätare och konsult för olika uppdragsgivare tror jag mig förstå vilka frågor som är viktiga att få svar på.

Vad är roligast med att undervisa

– Att man lär sig nya saker, får nya frågeställningar och vinklingar av problem.

Oanad talang

– Jag kan springa väldigt långt.

Kurser med Lars: