Tomträtt i praktiken

En särskild rättsfigur med flera möjligheter

Boka 30 sep 2020

Datum
30 sep 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 5 920 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Markförvaltning – 12 dagar

Tomträtt i praktiken

En särskild rättsfigur med flera möjligheter


Tomträtt är en rättsfigur som samhällsutvecklingen i viss mån har sprungit ifrån. Vi ser under kursen till hur tomträtten kan användas som verktyg i dag och till de särskilda utmaningar som följer vid förvaltning och utveckling av tomträtter.

Vi inleder kursen med en kort historik, hur tomträtten har utvecklats till den rättsfigur som den är i dag. Därefter går vi över till hur och varför tomträtt kan upplåtas i dag, bl.a. i fråga om strategiska val, vika särskilda fördelar rättsfiguren bär och vad som kan regleras i tomträttsupplåtelser. Vi går igenom tomträttens likhet med fastigheten men även de betydande skillnaderna. Ett särskilt pass ägnas åt olika problem och frågor som väcks vid förvaltning av tomträtter, både ur ett kommunalt- och ett ägarperspektiv.

Ett särskilt pass tillägnas överlåtelse av tomträtt respektive upplåtelse i tomträtt. Särskilt intresse läggs vid återkommande problem, rättsfigurens brister och hur dessa kan hanteras.

I vissa sammanhang kan en tomträttsupplåtelse kombineras med ett sidoavtal – en sidolöpare – i syfte att uppnå särskilda effekter. Vi ser till de legala möjligheter med sidolöpare samt vilka risker som följer.

Vi avslutar med att se till hur tomträtten relaterar till olika myndighetsbeslut, bl.a. detaljplaner, och fastighetsbildning.

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Att upplåta tomträtt
· Överlåtelse av byggnad och anläggningar vid upplåtelse
· Begränsningar i tomträttshavarens förfoganderätt
· Konsekvenser av avtalsbrott
· Tomträttens likhet med fast egendom
· Sidoavtal – vad kan regleras och hur
· Tomträtt och detaljplaner
· Fastighetsbildning och tomträtt
· Överlåtelse av tomträtt
· Servitut i och till förmån för tomträtt
· Att justera ett tomträttsavtal
· Avveckling av tomträtt
· Tomträttsavgäld (övergripande)
· Tomträttens historiska utveckling

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: