Tomträtt i praktiken

En särskild rättsfigur med flera möjligheter

Boka 8 okt 2019

Datum
8 okt 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr

Föreläsare
Barbro Julstad Barbro Julstad
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Tomträtt i praktiken

En särskild rättsfigur med flera möjligheter


Tomträtt är en rättsfigur som samhällsutvecklingen i någon mån har sprungit ifrån. De tomträttsupplåtelser som sker i dag fyller inte alltid de funktioner som avsågs när rättsfiguren utformades.

Under kursen går vi igenom hur rättsfiguren rätt till ofri tomt har utvecklats till den upplåtelseform som tomträtten är i dag. Fokus ligger på hur tomträtt kan upplåtas, då särskilt vad som kan regleras i tomträttsavtal samt hur det går till. Vi går vidare igenom tomträttens likhet med fastigheten, med även de mer betydande skillnaderna. Ett särskilt pass ägnas åt olika problem och frågor som väcks vid förvaltning av tomträtter, både ur ett kommunalt- och ett ägarperspektiv.

Ett särskilt pass tillägnas överlåtelse av och upplåtelse i tomträtt. Särskilt intresse lägger vi vid de frågor som ofta leder till problem, bland annat upplåtelse av olika officialrättigheter i tomträtt.

I flera sammanhang brukar kommunen kräva att tomträttshavare ingår en sidolöpare, för att upplåta tomträtt. Vi tittar på vilka de legala möjligheterna med sidolöpare är samt vad det finns för risker i dessa sammanhang för de inblandade parterna.

Ett särskilt pass tillägnas tomträtt och fastighetsbildning eller andra förrättningsåtgärder samt hur tomträtt påverkas av planläggning.

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Upplåtelse av tomträtt
· Sidoavtal
· Kommersiella ställningstagande vid upplåtelse av tomträtt
· Överlåtelse av tomträtt
· Utökning eller inskränkning av tomträtt
· Upplåtelse i tomträtt
· Belåning av tomträtt
· Tomträttsavgäld
· Tomträtt och fastighetsbildning
· Ledningsrätt och gemensamhetsanläggning vid tomträtt
· Tomträtt vid detaljplanläggning
· Utökning eller inskränkning av byggrätt i tomträtt
· Hantering av rättigheter och pantbrev vid dödning av tomträtt
· Tomträttstillbehör
· Fastighetstillbehörs ställning vid upplåtelse och dödning av tomträtt

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: