Ledningar – 9 dagar

Boka

Plats
Vesterlins, Vasagatan 50, Stockholm

Pris
44 000 kr

Föreläsare
Olof Graner
Tomas Vesterlin
Kristina Thimberg
Emma Eriksson
Barbro Julstad
Lars Lindeberg
Arne Fredlund
Johan Larsson

Ledningar – 9 dagar


Inom ramen för det fastighetsrättsliga programmet med inriktning mot ledningar bygger vi en gedigen juridisk förståelse utifrån ditt kunskapsbehov. Teori kopplas mot den praktiska tillämpningen i din yrkesroll. Att programmet löper över flera dagar ger oss möjlighet att fördjupa oss i viktiga frågeställningar samtidigt som bredden kan belysas.

Nedanstående kurser ingår i programmets grundutförande, men du kan lägga till eller dra ifrån kurser inom ramen för vårt kursutbud.

Programmet passar bl.a. dig som jobbar med etablering eller förvaltning av ledningar och ledningsinfrastruktur samt konsulter med liknande uppgifter.

Programmet innehåller följande kurser