Theresia du Pau

jurist

Theresia du Pau

jurist


Kort om Theresia

Theresia har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Stockholm och som utredare hos statlig myndighet.


Idag arbetar Theresia dels med fastighetsrättsliga frågor på uppdrag av en stor mängd företag, organisationer och privatpersoner och dels med tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Kurser med Theresia: