Rättspraxis, ledningsrätt

Rättsfall som belyser och förklarar frågor om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt

Boka 30 nov 2023

Datum
30 nov 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Rättspraxis, ledningsrätt

Rättsfall som belyser och förklarar frågor om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt


De senaste åren har det kommit många intressanta och klargörande rättsfall i fråga om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt. Vi går igenom de mest betydelsefulla rättsfallen och sätter in dem i ett bredare sammanhang. Härigenom belyser vi frågor om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt både på bredden och djupet.

Fokus ligger på upplåtelse av ledningsrätt och förvaltning, men vi behandlar även förrättningskostnader, skadeståndsfrågor och förändring av befintlig ledningsrätt. Även om särskilt intresse ägnas åt senare års praxis går vi också igenom de äldre rättsfall som har störst betydelse för att förstå rättsfiguren ledningsrätt.

Pedagogik
Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En mycket stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

Kursen innehåller

· Upplåtelse
· Lantmäteriförrättning
· Ersättning vid upplåtelse och framtida förvaltning
· Ändring av ledningsrätt och därtill knutna avtal
· Motstridiga intressen
· Praktiska tips

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: