Från exploatering av fastigheter till avvattning av jordbruksmark

 

Att arbeta med fastighetsrätt och värdering är att röra sig mellan det stora och det lilla. Ena dagen exploatering av fastigheter i Stockholms innerstad, nästa dag avvattning av jordbruksmark i Mariefred. Med starkt skiftande förutsättningar följer också starkt skiftande komplexitet, där uppdragen kräver att alla frågor – enkla så väl som komplexa – möts med rätt uppmärksamhet.

 

Jurist, civilingenjör, lantmätare – eller teknologie doktor
Oberoende av var – i stad eller på landsbygd, på land eller i vatten – så krävs det en kombination av kunskap och erfarenhet för att finna den bästa lösningen. Genom att blanda olika kompetenser och jobba tätt tillsammans upplever vi oss ofta ha tillgång till rätt mix av erfarenhet och kompetens för att hantera mycket skiftande uppdrag. Behövs det en jurist, civilingenjör eller lantmätare – eller varför inte en teknologie doktor – så har vi det i firman. Erfarenheten, mixen och det djupa intresset i sakfrågorna är vår styrka.

 

Vårt mål är att leverera det du behöver, snabbt och enkelt, på ett sätt som passar dig i din särskilda situation.

 

Även om vår huvudsakliga etablering är i Stockholm så jobbar vi över hela landet.

 

För samtliga uppdrag gäller dessa allmänna villkor.

Våra uppdrag

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100