Lantmäteriförrättningar


Genom en lantmäteriförrättning kan fastigheter bildas och ändras samt fastighetsgränser bestämmas. Vid en lantmäteriförrättning kan också rättigheter – såsom servitut och gemensamhetsanläggningar – bildas eller ändras. Vi kan bistå dig inför, under och efter en lantmäteriförrättning.

Behöver du hjälp med Lantmäteriförrättningar?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag