Infrastruktur – Ledningar


Infrastruktur i form av ledningar krävs för att Sveriges fastighetsbestånd ska fungera. Ledningsinfrastrukturen omfattar olika sorters anläggningar, bland annat ledningar för el, fjärrvärme, fiber och va, samt master för elektronisk kommunikation. Vi kan bistå dig med avtal, tillstånd och ledningsrättsupplåtelser både vid utbyggnad och förvaltning av sådan infrastruktur.

Behöver du hjälp med Infrastruktur – Ledningar?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag