Domstolsprocesser – Tvister samt överklagade myndighetsbeslut


Ibland krävs det en domstols dom för att avgöra ett rättsförhållande. Processen kan gälla ett myndighetsbeslut som överklagas, exempelvis ett förrättningsbeslut eller ett bygglov. Processen kan också gälla en tvist mellan två parter, exempelvis två fastighetsägare. Vi kan bistå eller företräda dig inför och under sådana processer.

Behöver du hjälp med Domstolsprocesser – Tvister samt överklagade myndighetsbeslut?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag