Tillståndsärenden


Den som vill ändra markanvändningen eller bygga ett hus behöver i många fall tillstånd. Även andra processer är tillståndspliktiga. Vi kan bistå dig vid ansökan om strandskyddsdispens, jordförvärvstillstånd, bygglov, förhandsbesked med mera.

Behöver du hjälp med Tillståndsärenden?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag