Exploatering – Utveckling av mark


Exploatering, i bemärkelsen utveckling av mark, kräver en serie fastighetsrättsliga och affärsmässiga bedömningar. En lyckad exploatering kräver också en bra strategi i fråga om avtal, såsom exploateringsavtal och markanvisningsavtal, och myndighetskontakter. Vi bistår både kommuner och exploatörer i processens alla delar – från tidiga skeden till genomförd byggnation.

Behöver du hjälp med Exploatering – Utveckling av mark?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag