Detaljplaneläggning


Genom kommunala detaljplaner regleras markanvändning och bebyggelse. Vi bistår både kommuner och exploatörer i samband med att detaljplaner tas fram med allt från rådgivning till utformning av plankartor och framtagande av planhandlingar. Vi bistår också med tolkning av planbestämmelser samt genomförande av antagna detaljplaner.

Behöver du hjälp med Detaljplaneläggning?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag