Servitut, nyttjanderätter och andra upplåtelser


Fastigheter kan upplåtas genom myndigheters beslut eller avtal. Exempel på det förra är officialservitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar. Exempel på det senare är avtalsservitut, enkla nyttjanderätter och arrenden. Oberoende av upplåtelseform kan vi hjälpa dig både inför, under och efter en upplåtelseprocess.

Behöver du hjälp med Servitut, nyttjanderätter och andra upplåtelser?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Våra uppdrag