14 juli 2023

Diskussionsgruppen – Tvångsvis rätt att nyttja annans fastighet när behovet kan tillgodoses på egen mark


14 juli 2023

Diskussionsgruppen – Tvångsvis rätt att nyttja annans fastighet när behovet kan tillgodoses på egen mark


Med stöd av anläggningslagen och fastighetsbildningslagen kan en fastighetsägare få rätt att nyttja annans mark, exempelvis för att där nyttja en befintlig väg eller utföra en egen väg. Sådan rätt kan skapas tvångsvis. Men vad gäller om fastighetsägaren visserligen kan utföra anläggningen på egen fastighet, men av olika skäl hellre nyttjar grannfastigheten? Frågan har prövats av MÖD och MMD i ett antal fall. Under kvällen går vi igenom praxis och försöker härleda bakomliggande principer. Praxis spretar, vilket borgar för intressanta diskussioner.

Du kan anmäla ditt deltagande här.