Fastighetsrättsliga diskussionsgruppen

 

Få ämnen är så breda och innehåller så många olika komponenter som fastighetsrätten. Av den anledningen passar det utmärkt för breda diskussioner.

 

Vi saknade länge möjligheten att kunna diskutera fastighetsrättsliga frågor med en bred krets yrkesmänniskor. Nu har vi den möjligheten tack vare den fastighetsrättsliga diskussionsgruppen.

 

Torsdagar
Gruppen träffas i Stockholm och äger rum på torsdagar, ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga inom fastighetsrätten samt diskuterar den senaste månadens rättsfall. Vårt mål är att bygga ett prestigelöst klimat där olika akademiska och yrkesmässiga bakgrunder kan bidra till att penetrera gemensamma frågeställningar.

 

Nästa diskussionsgrupp  

Rättskraften av lantmäteriförrättningar, 7 december

 

Genom lantmäteriförrättning kan fastigheter, gemensamhetsanläggningar och servitut bildas och ändras. Men vilken rättskraft har lantmäterimyndighetens beslut om det är otydligt eller till och med strider mot gällande rätt? Exempelvis om ett anläggningsbeslut är oklart i fråga om vilka befogenheter anläggningssamfälligheten har eller beslutet går längre än vad anläggningslagen tillåter. Tomas Vesterlin hjälper oss att under kvällen reda ut förutsättningarna.

 

Vid oenighet om en befintlig gräns rätta sträckning kan såväl lantmäterimyndigheten som allmän domstol slita tvisten. Men inte bara vad som kan prövas utan också till del själva rättskraften skiljer sig mellan de två processvägarna. Exempelvis kan det vara skillnad på om en part som hävdar att en 3D-fastighet eller ett servitut för tunnelbanan har en viss avgränsning prövas av lantmäterimyndigheten eller som stämningsmål i allmän domstol.

 

Vi inleder kvällen med en genomgång av de bakomliggande rättsreglerna och praxis, varefter vi lägger dessa till grund för att reda ut gråzonerna vilka belyses med praktiska exempel.

 

Tid och Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, kl 17.00 – 18.00

Diskussion: Vesterlins & Co, Vasagatan 50, 3 tr. kl 18.00 – ca 20.00

Kostnad

Privatpersoner

Middag och dragning: 375 kr inklusive moms
Enbart dragning: 275 kr inklusive moms

 

Företag och enskilda firmor

Middag och dragning: 1 290 kr exklusive moms
Enbart dragning: 990 kr exklusive moms

 

Företag kan även lösa medlemskap för 6 eller 9 träffar under ett år. Medlemskap fungerar som ”klippkort” för tillfällen/deltagare. Dvs det går även bra att skicka flera personer till samma tillfälle och då använda ”klippkortet” för alla. Är det något tillfälle man inte kan eller vill komma så har man det tillgodo för fortsättningen.

Medlemskap ger förtur vid platsbrist.

9 tillfällen under närmaste året: 9900 kr

6 tillfällen under det närmaste året: 6900 kr

 

Vid avbokning senast sju dagar före arrangemanget faktureras 50 procent av avgiften. Vid senare avbokning uttas full avgift. Du kan överlåta din plats till en kollega. Faktura skickas efter genomfört arrangemang.

 

Tid och plats

Middag:Pressklubben, Vasagatan 50, kl 17.00 – 18.00

Diskussion: Vesterlins & Co, Vasagatan 50, 3 tr. kl 18.00 – ca 20.00

 

Anmälan

 

Frågor

Frågor om kommande arrangemang och deltagande ställer du till [email protected]

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100