Fastighetsrättsliga diskussionsgruppen

 

Få ämnen är så breda och innehåller så många olika komponenter som fastighetsrätten. Av den anledningen passar det utmärkt för breda diskussioner.

 

Vi saknade länge möjligheten att kunna diskutera fastighetsrättsliga frågor med en bred krets yrkesmänniskor. Nu har vi den möjligheten tack vare den fastighetsrättsliga diskussionsgruppen.

 

Torsdagar
Gruppen träffas i Stockholm och äger (normmalt) rum på torsdagar, ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga inom fastighetsrätten samt diskuterar den senaste månadens rättsfall. Vårt mål är att bygga ett prestigelöst klimat där olika akademiska och yrkesmässiga bakgrunder kan bidra till att penetrera gemensamma frågeställningar.

 

 

Nästa diskussionsgrupp – torsdag den 16 maj

Bundenheten vid köp avseende del av fastighet

Lagstiftaren är mån om att fastighetsindelningen ska överensstämma med den civilrättsliga äganderätten. Men vissa avvikelser förekommer, bl.a. vid förvärv av del av fastighet. Under kvällen ser vi till återkommande problem och avlivar också myter. Fokus ligger på syftet med systemet men också bundenheten – eller obundenheten – rörande köp och köpebrev avseende del av fastighet. Särskilt fokus riktas mot tvetydiga förarbeten och oklara rättsfall.

 

Kvällens värdar är Emma Eriksson, Landahl Advokatbyrå och Tomas Vesterlin, Vesterlins.

 

Tid och plats

Middag:  kl 17-00 – 18.00, Pressklubben, Vasagatan 50

Diskussion:  kl 18.00 – ca 20.00, Vesterlins, Vasagatan 50, 3 tr.

 

Välkommen!

 

Anmälan

Kostnad

Privatpersoner

Middag och dragning: 375 kr inklusive moms
Enbart dragning: 275 kr inklusive moms

 

Företag och enskilda firmor

Middag och dragning: 1 290 kr exklusive moms
Enbart dragning: 990 kr exklusive moms

 

Företag kan även lösa medlemskap för 6 eller 9 träffar under ett år. Medlemskap fungerar som ”klippkort” för tillfällen/deltagare. Dvs det går även bra att skicka flera personer till samma tillfälle och då använda ”klippkortet” för alla. Är det något tillfälle man inte kan eller vill komma så har man det tillgodo för fortsättningen.

Medlemskap ger förtur vid platsbrist.

9 tillfällen under närmaste året: 9900 kr

6 tillfällen under det närmaste året: 6900 kr

 

Vid avbokning senast sju dagar före arrangemanget faktureras 50 procent av avgiften. Vid senare avbokning uttas full avgift. Du kan överlåta din plats till en kollega. Faktura skickas efter genomfört arrangemang.

 

Tid och plats

Middag: kl 17-00 – 18.00, Pressklubben, Vasagatan 50

Diskussion: kl 18.00 – ca 20.00, Vesterlins, Vasagatan 50, 3 tr.

 

Anmälan

 

Frågor

Frågor om kommande arrangemang och deltagande ställer du till [email protected]

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100