Fastighetsrättsliga diskussionsgruppen

 

Få ämnen är så breda och innehåller så många olika komponenter som fastighetsrätten. Av den anledningen passar det utmärkt för breda diskussioner.

 

Vi saknade länge möjligheten att kunna diskutera fastighetsrättsliga frågor med en bred krets yrkesmänniskor. Nu har vi den möjligheten tack vare den fastighetsrättsliga diskussionsgruppen.

 

Torsdagar
Gruppen träffas i Stockholm och äger rum på torsdagar, ungefär var annan månad. Under träffarna fördjupar vi oss i en aktuell fråga inom fastighetsrätten samt diskuterar den senaste månadens rättsfall. Vårt mål är att bygga ett prestigelöst klimat där olika akademiska och yrkesmässiga bakgrunder kan bidra till att penetrera gemensamma frågeställningar.

 

Nästa diskussionsgrupp

Strandskyddet i dag och i framtiden, 20 september

 

Strandskydd är inte helt enkelt. Här möter höga ekonomiska värden starka miljö- och allemansrättsliga intressen. Här möter också strama lagregler en mångfacetterad verklighet. Under kvällen går vi igenom de nu gällande reglerna och ser även kort till deras historik. Vi fokuserar sedan till praxis och hur strandskyddsreglerna har kommit att tillämpas i olika delar av landet. Målet är att diskutera de legala ramarna och hur dessa tar sig uttryck i den praktiska värld vi lever i.

Mer information kommer inom kort.

 

 

Tid och Plats: Pressklubben, Vasagatan 50,  kl 17.00 – 18.00

Diskussion: Vesterlins & Co, Vasagatan 50, 3 tr. kl 18.00 – ca 20.00

Anmälan: Via den här länken

Kostnad

Privatpersoner

Middag och dragning: 375 kr inklusive moms
Enbart dragning: 275 kr inklusive moms

 

Företag och enskilda firmor

Middag och dragning: 1 290 kr exklusive moms
Enbart dragning: 990 kr exklusive moms

 

Företag kan även lösa medlemskap för 6 eller 9 träffar under ett år. Medlemskap fungerar som ”klippkort” för tillfällen/deltagare. Dvs det går även bra att skicka flera personer till samma tillfälle och då använda ”klippkortet” för alla. Är det något tillfälle man inte kan eller vill komma så har man det tillgodo för fortsättningen.

Medlemskap ger förtur vid platsbrist.

9 tillfällen under närmaste året: 9900 kr

6 tillfällen under det närmaste året: 6900 kr

 

Vid avbokning senast sju dagar före arrangemanget faktureras 50 procent av avgiften. Vid senare avbokning uttas full avgift. Du kan överlåta din plats till en kollega. Faktura skickas efter genomfört arrangemang.

 

Tid och plats

Middag: Pressklubben, Vasagatan 50, kl 17.00 – 18.00

Diskussion: Vesterlins & Co, Vasagatan 50, 3 tr. kl 18.00 – ca 20.00

 

Anmälan

 

Frågor

Frågor om kommande arrangemang och deltagande ställer du till [email protected]

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100