31 augusti 2023

Klippkort på kurser


31 augusti 2023

Klippkort på kurser


Det har efterfrågats en tid, nu är de här – det Fastighetsrättsliga klippkortet. Efter att ha laddat det virtuella klippkortet med önskat belopp kan du och dina kollegor anmäla er till våra schemalagda kurser eller avropa våra kurser på plats hos er utan ytterligare fakturering. Klippkortet fungerar också för deltagande på diskussionsgruppen, Fastighetsrättens dag Stockholm samt våra andra arrangemang. Du som laddar ditt klippkort med 20 000 kronor eller mer får 10 % rabatt på våra schemalagda kurser. Laddar du klippkortet med 50 000 kronor eller mer så får du 15 % rabatt på schemalagda kurser samt tillgång till förinläsningsmaterial till utvalda kurser.

Klippkortet beställs via info@vesterlins.se