25 januari 2024

Webbinarium – Grundkartans utmaningar och lösningar


25 januari 2024

Webbinarium – Grundkartans utmaningar och lösningar


Den 15 februari håller Vesterlins ett lunchwebbinarium där vi under en fullspäckad timme utforskar implementeringen av HMK-Digital Grundkarta. Och nej, HMK står inte för Hans Kungliga Majestät utan Handbok i Mät- och Kartfrågor. Den ges ut av Lantmäteriet.

Intresset för grundkartor varierar så klart. Men den som jobbar med plan- eller bygglovsprocesser på kommun eller byggbolag bör nära ett i vart fall ljumt intresse för frågorna. Brister i grundkartan slukar nämligen tid och kostar pengar.

Av det skälet tar vi en närmare titt på vilka konsekvenser som bristerna kan få, både för detaljplaneprocessen och den efterföljande byggprocessen, om inte alla grundkartefrågor är tillräckligt utredda.

Men det finns även fördelar att lyfta! Vi kommer därför även att ägna tid åt att gå igenom de fördelar som finns att vinna med att grundligt utreda förutsättningarna för grundkartan.

Webbinariet hålls av Qarin Bånkestad som själv varit med i arbetet med att ta fram HMK-Digital Grundkarta. Varmt välkommen att delta om du önskar få en djupare förståelse för grundkartans betydelse och dess potential i framtida projekt. Deltagandet är kostnadsfritt.

Boka din plats här.