21 maj 2024

Välkommen till Plangruppen hos Vesterlins


21 maj 2024

Välkommen till Plangruppen hos Vesterlins


Det här är Jenny och Kattis. De arbetar som planprojektledare med alla typer av projekt. De har gedigen erfarenhet av detaljplaneprocessen både från den kommunala och den privata sidan. I sina uppdrag har de förmånen att hjälpa såväl fastighetsutvecklare som kommuner att driva hela eller delar av detaljplane­processen från första idé till laga kraft. De hjälper också till med plantolkning och tar fram handlingar. Hos Vesterlins arbetar de nära kollegorna inom exploatering, lantmäteri och fastighetsjuridik. Hör av dig till Jenny eller Kattis om du vill veta mer eller behöver hjälp i detaljplaneprocessen.
Det här är våra nya kollegor. De har inte börjat på Vesterlins än men håll utkik så får du snart lära känna dem också.


Samtal om arbetet som planarkitekt.

- Jenny, jag har några frågor till dig om hur det är att vara planarkitekt på Vesterlins. Du har varit här lite längre än jag, vad skulle du säga är den största fördelen med att arbeta som planarkitekt på Vesterlins?

- Det är utan tvekan de trevliga kollegorna men också deras stora kunskap i fastighetsrättsliga frågor. Det är alltid spännande samtal vi fikabordet.

- Hur kan du dra nytta av det i dina uppdrag?

- Något jag tycker är viktigt är att de detaljplaner jag arbetar med går att genomföra på ett enkelt sätt, då är det viktigt att ha med sig fastighetsfrågorna tidigt så att detaljplanen är ett stöd för genomförandet och att den håller hela vägen vid ett eventuellt överklagande.

- Vad är ett typisk uppdrag för dig hos Vesterlins?

- Det är rätt stor bredd på de uppdrag jag har, dels har jag några mer omfattande uppdrag som projektledare för ett antal detaljplaner, dels hjälper jag ofta våra kunder med plantolkning samt med rådgivning i tidigt skede eller inför förvärv.

- Vilken sorts uppdrag skulle du säga är mest intressant?

- Det är som mest intressant är när det är knepiga och lite trassliga frågor som jag kan lösa tillsammans med andra kompetenser. Det är också väldigt utvecklande att prata PBL-frågor med jurister. Jag tycker också att det är väldigt roligt och givande att jobba i projekt där alla medverkande kompetenser är engagerade och målfokuserade.

- Själv tycker jag det är som intressantast är när uppgiften först känns nästan omöjlig och att tillsammans hitta lösningar som ändå gör det möjligt att genomföra. Det kräver mycket samarbete och ett stort lösningsfokus från alla inblandade.

- Kattis, du har ju mycket erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsuppdrag med många aktörer. Vad skulle du säga är viktigt för ett lyckat detaljplaneprojekt.

- Jag skulle säga att förståelse för de olika aktörernas behov och önskemål samt ett pragmatisk förhållningssätt ger goda förutsättningar. Det är något jag strävar efter i mina projekt. God kunskap om processen underlättar också.

Tack för pratstunden. Jag ser mycket fram emot Vesterlins satsning på detaljplan. Det känns kul och framåtsyftande och kommer bli ett bra komplement till den ursprungliga kärnverksamheten och ge oss möjlighet att bistå våra kunder under hela resan.