27 juni 2024

Webbinarium om exploateringsavtal samt kurspass, 6 september


27 juni 2024

Webbinarium om exploateringsavtal samt kurspass, 6 september


Boverket har släppt en vägledning rörande exploateringsavtal. I arbetet med att ta fram underlaget till vägledningen och göra juridiska avvägningar har Tomas Vesterlin deltagit. Fredagen den 6/9 håller vi två pass med koppling till vägledningen, dels ett kostnadsfritt webbinarium, dels ett kurspass. Under webbinariet går vi igenom delar av vägledningen med fokus på de avsnitt som har störst praktisk betydelse. På grund av förväntat högt deltagarantal under webbinariet så kommer det att finnas begränsad möjlighet att ställa frågor. Efter webbinariet kör vi ett fördjupande kurspass om två timmar. Kurspasset har plats för ett begränsat antal deltagare i syfte att möjliggöra diskussioner. Kurspasset öppnar alltså för fördjupningar och deltagarnas egna frågor. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns också möjlighet att förbeställa den bok om exploateringsavtal som Tomas ger ut på Norstedts juridik under hösten. Du kan anmäla dig till webbinariet här och kurspasset här.