05 oktober 2023

Välkommen Qarin Bånkestad!


05 oktober 2023

Välkommen Qarin Bånkestad!


Det är med glädje som vi välkomnar den tekniska lantmätaren Qarin Bånkestad till Vesterlins. Qarin har tidigare jobbat både på Lantmäteriet och kommun med kart-, mät- och GIS-tekniska frågor. Hos oss kommer hon att göra det samma, dvs. både stötta kollegorna och erbjuda specialiserade tekniktjänster. Så behöver du hjälp med mätning, kartering, GIS eller i princip vad som helst annars så vet du nu vem du ska ringa. Välkommen Qarin!