07 mars 2024

Välkommen Katrin Berkefelt!


07 mars 2024

Välkommen Katrin Berkefelt!


Nu är det dags! Inom kort börjar Katrin Berkefelt hos oss på Vesterlins. Hon kommer närmast från Tyréns där hon har varit processledare stadsutveckling och affärsutvecklare inom mark- och exploateringsfrågor. Katrin har mer än 20 års erfarenhet av detaljplanering och stadsbyggnadsprojekt i olika skalor. Hon har tidigare varit avdelningschef för plan och exploatering på Tyréns samt sektionschef på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Hos oss kommer Katrin bland annat att leda vår spirande planenhet. Mycket välkommen Katrin!