07 mars 2024

En ny kurs – Markanvisningsavtal i praktiken


07 mars 2024

En ny kurs – Markanvisningsavtal i praktiken


Under kursen går vi igenom markanvisningsprocessen ur kommunens och byggherrens perspektiv. Inledningsvis klargör vi respektive parts behov. Dessa ställs sedan mot varandra. Genom detta dubbla narrativ etablerar vi den spelplan där förhandlingar bedrivs och avtal tecknas. Spelplanen blir utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Kursen behandlare markanvisningsprocessen från idé till genomförd detaljplan.

Målet med kursen är att ge en fullödig beskrivning av markanvisningsprocessen, särskilt de faktorer som är av störst betydelse för parterna. Framställningen innehåller utpräglat teoretiska pass – exempelvis i fråga om de rättsliga ramarna och avtalsutformning – men fokus ligger på att utifrån lärarnas erfarenheter gå igenom hur kommunen respektive byggherren genom processer och avtal kan säkerställa att organisationen uppnår sina mål samtidigt som riskerna är under kontroll. Kursen har därmed tyngdpunkten på det praktiska, en genomgång av vad som har visat sig flyga respektive krascha i praktiken.

Läs mer och boka din plats här