12 april 2024

Tre lunchseminarier, tre viktiga frågor


12 april 2024

Tre lunchseminarier, tre viktiga frågor


Under maj och juni månad arrangerar vi tre lunchwebbinarier med fokus på tre olika aspekter av samhällsbyggnadsprocessen. Passen syftar till att utforska och belysa nuvarande metoder, för att sedan identifiera möjligheter att förbättra framtida projekt. Webbinarierna leds av Qarin Bånkestad, teknisk lantmätare på Vesterlins, och Daniel Regemar, regional geodatasamordnare vid Lantmäteriet. Tillsammans delar de med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Måndag 6/5 kl 12-13: Nybyggnadskarta – Genomfört

Under det första passet fokuserar vi på nybyggnadskartan. Vad är en nybyggnadskarta, hur används den i dag och kan vi tänka annorlunda om dess användning i framtiden? Daniel delar med sig av aktuell information från Lantmäteriet kring öppna data-direktivet och dess inverkan på nybyggnadskartans innehåll.

Passet lägger grunden för ett framtida seminarium om arbetet med nybyggnadskartan.

Måndag 20/5 kl 12-13: Objektet ”byggnad” – Genomfört

Det andra passet behandlar förvaltningsobjektet ”byggnad”. Hur går det för kommunerna med att samla information kring objektet ”byggnad”? Vi undersöker hur kommuner hanterar insamling av information om byggnader, vilka utmaningar de möter och utforskar möjliga lösningar för framtiden. Daniel berättar om Lantmäteriets arbete med nationell specifikation Byggnad och om möjligheterna med en standardiserad datamängd såsom byggnad.

Måndag 10/6 kl 12-13: Lägenhetsregistret och smartare inrapportering

I det avslutande passet fokuserar vi på lägenhetsregistret. Vad är framtidsvisionerna för lägenhetsregistrets användning? Kan vi förenkla informationsflödet och göra processen mer transparent, samtidigt som vi upprätthåller GDPR och säkerställer informationssäkerheten? Vi diskuterar även hur lägenhetsregistret är kopplat till den nationella specifikationen för byggnader. Daniel bidrar med kunskap och erfarenheter från Lantmäteriets värld.


Anmälan till varje pass kommer att öppnas separat och i turordning.

Boka din plats till lunchwebbinariet 10/6 här