04 oktober 2022

"Ta kunskapsmässig kontroll över era fastigheter"


04 oktober 2022

"Ta kunskapsmässig kontroll över era fastigheter"


Vesterlins skriver löpande krönikor i Jordbruksaktuellt och Skogsaktuellt, nu senast om ”Ta kunskapsmässig kontroll över era fastigheter”.

På Vesterlins jobbar vi med fastighetsrätten i alla dess former. Överklaganden av myndighetsbeslut, fastighetsrättsliga tvister, allmän rådgivning… you name it! Förvånansvärt ofta möter jag fastighetsägare som sätter ett stort värde på sina fastigheter, såväl i ekonomiska termer som affektion, men som inte har kännedom om vad deras fastigheter verkligen omfattar.

Överraskningen kan vara stor när fastighetsägaren får kännedom om förekomsten av ett inskrivet avtalsservitut och dess innehåll. Vägservitut som korsar för fastighetsägaren viktiga områden eller andelstal i en gemensamhetsanläggning som inte har hållits a jour.

Min uppmaning inför den fortsatta hösten är att ni läsare ska ta en kunskapsmässig kontroll över era fastigheter. Se det som en höststädning. Inte med kvast, skurmopp och evighetslånga turer till återvinningscentralen utan med en varm dryck i handen och ett dagsfärskt utdrag av fastighetsregistret för din fastighet.

I fastighetsregistret finns information om alla fastigheter i Sverige. Ett utdrag från fastighetsregistret avseende just din fastighet kan hämtas från Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet”. Det är även möjligt att begära ut ett utdrag från fastighetsregistret via Lantmäteriets kundtjänst. Av fastighetsregistret framgår bland annat vilket taxeringsvärde din fastighet har, vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, vilka fastighetsrättsliga åtgärder som berört och eventuellt berör din fastighet, vilka planer och bestämmelser som gäller samt information om inteckningsförhållanden.

Enbart fastighetsregistret ger inte all information om din fastighet, exempelvis kan det finnas oregistrerade rättigheter som gäller till last eller förmån för din fastighet. I sådana fall kan en arkivutredning genomförd av en fastighetsrättslig konsult ge större klarheter om vad som eventuellt gömmer sig i dunklet.

En genomläsning av fastighetsregistret kan ge dig nya kunskaper om din fastighet. Vill du ha ytterligare information kan du inhämta bland annat förrättningsakter, avtalsrättigheter eller detaljplaner från den myndighet som svarar för respektive handling. Kanske finner du att din fastighet belastas av en rättighet som du tidigare inte kände till och som du nu vill upphäva.

Känner du dig osäker på hur du ska gå till väga eller uppkommer fastighetsrättsliga frågor finns hjälp att hämta på den fria marknaden. Lycka till!