07 september 2022

Riksrevisionen granskar ersättning vid tvångsvis markåtkomst


07 september 2022

Riksrevisionen granskar ersättning vid tvångsvis markåtkomst


Det har länge varit oklart riktigt hur långt det allmänna får gå i förhandlingar när mark står i begrepp att tas i anspråk tvångsvis. En överenskommelse torde ofta gynna båda parter. Men hur långt får stat och kommun sträcka sig i förhandlingen? Hur det går till i praktiken ska Riksrevisionen reda ut.
Läs mer här.