13 december 2019

Lucka nr 13


13 december 2019

Lucka nr 13


Vesterlins har tagit fram en adventskalender där samtliga intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmission. I vissa luckor döljer sig en fråga och svaren publiceras löpande här på vår hemsida.


13. I Torgny Lindgrens ”Berättelserna” dräper Otto lantmätaren. Varför?

” – Du äter i fyrkant, sade Otto. Det har jag aldrig sett förr.
– Om man på en enda punkt släpper in oordningen i sitt liv, sade lantmätaren, då är man förlorad.”

”Om livet självt hade en mening, sade lantmätaren, då skulle inga lagar och rågångar behövas.
Då insåg Otto att lantmätaren var en omöjlig människa, han skulle omintetgöra alla de små förbättringar av ägogränserna som det kostat sådan möda och så många år att skapa.
Så att när det kom ut på gården gick Otto till vedboden och hämtade klyvyxan och dräpte honom, han var ju tvungen, Otto dräpte honom i hemlighet, och sedan bar han honom till dyngkasen, att göra sig av med en lantmätare är icke så alldeles enkelt, och han grävde ned honom styvt tre fot.”

Torgny Lindgren. Berättelserna. Norstedts, 2003